Yardım - Ara - Üyeler - Takvim
Normal Forum Görünümü: MÜMESSİL NEDİR?
MÜMESSİLLER > MUMESSİLLER > TIBBİ MÜMESSİL
sağlık bakanı
mümessil (tıbbi mümessil) = temsilci demektir.

Temsilci nedir?

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü "Temsilci" sıfatının Türkçe'de üç ayrı anlamda kullanıldığını yazmaktadır. Birincisi: Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan kimse. İkincisi: (Ticarette) Aracı olarak başkasına mal satmakla görevlendirilen ve çoğunlukla kanuni çalışma yeri ve elinde malı olmayan kimse. Üçüncü olarak ise benzerlerine örnek olan anlamında kullanılmasıdır.

Sıfatların çoğunluğunun başında ise "tıbbi" kelimesi bulunmaktadır. Yine aynı sözlüğe göre "tıbbi" arapça bir isimdir ve tıpla ilgili, hekimlikle ilgili anlamına gelmektedir.

Firmaların kullandıkları çeşitli sıfat ve isimlerin aslında eş anlamlı sıfat ve isimler olduğu görülmektedir.

"Tıbbi mümessilin": Tıpla, doktorlukla ilgili tanıtım ve/veya satış temsilcisi olarak tanımlandığı ortaya çıkmaktadır. İki firmanın kullandığu gibi, ilaç firmalarının temsilcileri için, "tıbbi" yerine "ilaç" isminin kullanılması geniş kesimler tarafından daha anlaşılır olabilir. Bu durumda ise "İlaç tanıtım ve/veya satış temsilcisi" tanımlaması ortaya çıkmaktadır.

Profesyonel tıbbi satış temsilcisinde (tıbbi mümessil'de) hangi nitelikler bulunmalıdır ?

Mesleğin adından da anlaşılacağı gibi en temel nitelik satış yapma becerisidir. Satış becerisinin bazı ortak kuralları bulunmakla birlikte dünyanın çeşitli bölgelerinde ve ülkelerinde yaşayan insanların kültürlerine ve satın alma alışkanlıklarına göre farklılıklar gösterdiği bilinen bir gerçektir. Olaya bu açıdan bakıldığında tıbbi satış temsilcilerine, Türkiye'de yaşayan insanların; hastalık, tedavi, doktorluk, eczacılık, ilaç satma ve ilaç alma kültürüne uygun bilgi ve becerilerinin öğretilmesi gerçeği ortaya çıkmaktadır.
romantik mümessil
REPREZANT (İLAÇ TANITIM ELEMANI , TIBBİ MÜMESSİL)
TANIM

Bir ilaç firması adına, firmaya ait (ruhsatlı) ilaçların tanıtımı ve pazarlamasıyla görevli kişidir.

GÖREVLER

- Tanıtılacak ve pazarlanacak olan ilaçlar hakkında edinilmesi gereken tüm bilgileri edinir,
- Ziyaret edeceği eczaneleri, hastaneleri, Kamu veya özel kurum veya kuruluşların doktorlarını veya sağlık ocaklarını belirler,
- Belirlenen yerlere giderek tanıtacağı ilaçla ilgili katalog veya örnek mamulleri göstererek açıklamalarda bulunur,
- İlacın fiyatı ve kredi şartları ile fiyatlarda meydana gelebilecek değişiklikler hakkında görüştüğü kişilere açıklamalar yapar,
- Siparişler alır ve bunları çalıştığı firmaya gönderir,
- Yaptığı işlemler hakkında rapor yazar ve amirine iletir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Bilgisayar
- Çeşitli kırtasiye malzemeleri,
- Çeşitli ilaç numuneleri,
- Sipariş fişi.
- Slayt Makinesi
- Data Projektörü
- Çanta

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İlaç tanıtım elemanı (reprezant) olmak isteyenlerin;
- Bedensel ve ruhsal özürü bulunmayan,
- Hareketli bir tempoya ayak uydurabilen,
- İnsanlarla kolay iletişim kurabilen,ikna kabiliyeti yüksek,
- Düşüncelerini etkili bir biçimde başkalarına aktarabilen,
- Dış görünümüne dikkat eden,
- Zamanı iyi kullanabilen, sabırlı ve sorumluluk sahibi
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İlaç tanıtım elemanları zamanlarının büyük bir kısmını seyahat ederek geçirirler. Tanıtım için hastaneye,eczaneye veya bir doktorun yanına giderek genellikle kapalı ortamlarda bulunurlar. Bazen de çalıştıkları firmada büro ortamında görev yaparlar. Reprezantlar çalışırken doktorlarla, eczacılarla, meslektaşlarıyla ve çalıştığı firmadaki elemanlarla iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İlaç endüstrisi , tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sürekli olarak gelişen bir sektördür. Sayıları bir hayli artan değişik türdeki ilaçlara paralel olarak ilaç firmalarının sayısında da son yıllarda bir artış gözlenmektedir. Bu nedenle iyi bir eğitim almış olan ilaç tanıtım elemanlarına her zaman ihtiyaç duyulmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Fatih Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulunun "Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama" bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

- Meslek liselerinin Ebelik, Ebelik-Hemşirelik, Hemşirelik, Laborant, Laboratuvar, Laboratuvar Teknisyenliği, Sağlık Memurluğu, Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, Acil Tıp Sekreterliği ve İlkyardım Acil Bakım Teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar “Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
- Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Bu programın eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince öğrencilere; Farmakoloji, Anatomi, Fizyoloji, İlaç Pazarlama ve Satış Teknikleri, Pazarlama İlkeleri, Bilgisayar ve Internet Kullanımı, Psikoloji gibi dersler verilir.
Kurslara katılanlar ise Biyoloji, Farmakoloji gibi genel tıp eğitimi ile ilgili dersler görürler.

MESLEKTE İLERLEME

“Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Pazarlama, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
İlaç tanıtım elemanları deneyim ve başarılarına göre çalıştığı firmanın idari kademelerine (bölge şefliği, müdürlük vb.) yükselebilirler.
BENZER MESLEKLER: Eczacılık, Pazarlamacılık.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

- Eğitim süresince öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından, ayrıca Kamu veya özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından yararlanabilirler.
- İlaç tanıtım elemanları ilaç firmalarında çalışır ve ücretlerini firma yöneticileriyle yaptıkları anlaşmaya göre alırlar. Firma büyüklüğü ücretlerde etkili olsa da ortalama olarak asgari ücretin 3-4 katı kadar bir ücret elde ederler.
- Bazı firmalarda ise elemanların çalışma gücünü ve verimliliğini artırmak amacıyla primli ücret sistemi uygulanmaktadır.
start
tıbbi mümessilik için birde okul var.firmalar tıbbi mümessil almak için herhalde bu okullardan mezun olanları seçimde önceliklere alırlar.

Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama Programı

Program öğrencilerine pazarlama ve satış teknikleri, ilaç pazarı bilgisi, farmakoloji bilgisi, kişilerarası ilişkiler, sunuş teknikleri ve uygulamalı satış becerileri kazandırılmaktadır. Program mezunları, Tıbbi Mümessil unvanıyla tüm ilaç firmaları, sağlık merkezleri, ecza depoları ve eczanelerde firmaların tanıtım, halkla ilişkiler ve satış departmanlarında çalışabilmektedir.

Amaç
İlaç sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu temel mesleki bilgi ve alt yapıya sahip kaliteli personel yetiştirmektir.

Yüksek Lisans / Doktora İmkanı
Üniversitemizde Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama Programının Yüksek Lisans ve Doktora Programı bulunmamaktadır.

Mezunların Alacağı Ünvanlar, İstihdam Alanları
Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama Programından mezun olanlar Tıbbi Satış Mümessili ünvanı alıp faaliyet konuları ilaç ve medikal olan işletmelerde çalışabilmektedirler.

air
bazı üniversitelerin tıbbi mümessil ile yani tıbbi mümessillik ile ilgili bölümleri de var.

ayrıntılı incelemek isterseniz tıbbi mümessil okulundaki dersler neler diye aşağıdaki tıbbi mümessil linkine tıklayın;

tıbbi mümessil
buseankara
tıbbi mümessl için yani tıbbi mümessil okulu için bir adres daha buldum.belki işinize yarar.öncesinde konuyla ilgili açıklamalarıda buraya ekleyeyim diye düşündüm.

Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama

Tıbbi mümessillik pazarlama programı ilaç ve medikal sektörüne satış elemanı yetiştiren bir programdır. Bu programda yetişen öğrenci hem genel sağlık alanında hem de pazarlama alanında yetişecek dersler alır. Genel sağlık alanında ‘farmakoloji’, ‘insan anatomisi’,’hastalıklar bilgisi’ v.b derslerden oluşur. Pazarlama alanında ise ‘pazarlamada iletişim’,’pazarlama ilkeleri’, ‘müşteri ilişkileri yönetimi’ v.b konulardan oluşur.

Çalışma alanları:Bu bölümde yetişen öğrenci ilaç firmaları,ecza depoları ve medikal firmalarında ‘tıbbi mümessil’,’satış temsilcisi’ gibi unvanlarla iş bulabilir.

Bu bölümden mezun olan öğrenci iş imkanları açısından avantajlıdır. Çünkü sağlık sektörü geniş bir sektör olmasına karşın hem pazarlama hem de sağlık alanında öğrenci yetiştiren başka bir program yoktur. Bu alanda yetişen öğrenci sayısı da ülke geneli düşünüldüğünde yeterli değildir.. Bu alandaki en önemli sorun ise; bazı ilaç firmalarının ‘tıbbi mümessil’ seçiminde 4 yıllık üniversite mezunu olma şartı aramalarıdır. Ama bu durum tüm ilaç firmaları için geçerli değildir.

tıbbi mümessil okulu

augmentin
iş ilanlarında tıbbi mümessil için aranan koşulları yazmak istedişm bende;

TIBBİ SATIŞ MÜMESSİLİ

İşin Tanımı :

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz ilaç sektöründe faaliyet gösteren yabancı ortaklı müşterimiz için "Tıbbi Mümessil" aramaktayız.

Aranan Nitelikler :

* Üniversite mezunu olmak,
* İnsan ilişkilerinde başarılı, diksiyonu düzgün, prezentabl, kişisel gelişimine önem veren,
* Tercihen 30 yaşını aşmamış olmak,
* Sürücü belgesine sahip ve aktif sürücü olmak,
* Seyahat engeli bulunmamak,
* Bilgisayar kullanabilmek,
* Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak

eğer tıbbi mümessil yada ilaç firmalarında görev almak yada başka bir deyişle represant olmak isterseniz ( genelde halk arasında bize ilaççı, çantacı diyorlar ama tıbbi mümessil yada represant daha uygun bence bunu kullanmaları yani) bu ilanlara özgü bir cv oluşturmanız gerekmektedir.
carisma
bu konuda bizi isimlendirmeleri gerçekten çok komik örneğin gene onlar geldi çantacılar gibi.ilaççılar yerine tıbbi mümessil hadi ondan da vazgeçtim tıbbi mümessiller değilde kısaca mümessil yada mümessiller deseler olur. biggrin.gif
YÖNETMEN
ben de bu konuda dertliyim gerçekten de söylenen sıfatlar kötü.
tıbbi mümessil demeleri olur yani neden söylemiyorlar ki?
cyberreal
mümessillikle ilgili sorunlarımızı lütfen mümessil sorunları başlığında tartışalım.
tıbbi mümessillik ile ilgili tanım, bilgilendirme konularını da bu başlıkta paylaşalım.

index
Tıbbi Mümessil tıbbi satış temsilcisi demektir.
tıbbi konularda temsilcilik yapan demektir.
bunlar neler olabilir?

1-ilaçlar tıbbi bir konudur.ilaç temsilcisi anlamına gelmektedir.
2-ilaç dışı medikal ürünlerden tıbbi bir konudur bunun tanıtımının yapılması anlamına da gelebilir.

tıbbi mümessil kendi ürünlerini(büyük çoğunlukla ilaçlarını) sektördeki konuyla ilgili kişi yada kişilere, doktorlara-eczacılara tanıtan kişidir.

Bu basit görünüm sadece metinlerden oluşur. Resim ve Daha Fazla Bilgi Görmek İçin Forumun Normal Haline Geçmeniz GerekmektedirBuraya Tıklayın.
Invision Power Board © 2001-2015 Invision Power Services, Inc.